رویدادها و حمایت ها

photo_۲۰۲۰-۰۱-۱۲_۱۱-۳۴-۳۴

با موضوع پیشگیری از سرطان روده بزرگ

اولین سمینار «شگرد» برگزار شد.